Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Üdvözöljük az Intó Kereskedelmi Kft  (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.intofacom.hu,   www.facom-hungary.com  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

 

Név: Intó Kereskedelmi Kft

Székhely: 6400 Kiskunhalas Széchenyi út 15.

Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas Széchenyi út 15.

Képviselő neve: Nagy Ferenc

Cégjegyzékszám: Cg.03-09-100296

Bejegyző bíróság neve: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 10483798-2-03

Közösségi adószám:HU10483798

Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT. DÉL- Alföldi Régió

Számlaszám:11732064-20035774

IBAN számlaszám: HU97 117320642003577400000000

E-mail cím: intofacom@intofacom.hu

Telefonszám: +36-309382885, +36-77/421-627

Tárhelyszolgáltató neve: Shoprenter Kft

Tárhelyszolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

 

 

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

A Szolgáltató a Honlapon üzleti tevékenysége során elsődlegesen szerszámok, gépek  értékesítését folytatja. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

 

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

3.1 Igénybevétel feltételei

 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a

szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 

4.1 Regisztráció

 

A Honlapon keresztül történő rendeléshez nem szükséges regisztráció,

 

4.2 Megrendelés

 

Szolgáltató megrendeléseket a Honlapon keresztül fogad. A megrendelés nem kötött regisztrációhoz.

Csak a rendelés teljesítéséhez legszükségesebb adatokat (cím, telefonszám, stb.) kell megadnia a Felhasználónak.

A Honlapon történő rendelés menete:

Felhasználó a kiválasztott termék vásárlási folyamatát „kosárba” gombra kattintva indíthatja el. Ezt követően automatikusan megjelenik a kosár oldal. A vásárlást ekkor a Felhasználó még szabadon folytathatja, további termékeket válogathat. A kosár oldalon módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

Ha minden kiválasztott terméket a kosárba helyezett a „Tovább a pénztárba” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást.

A vásárlási folyamat következő lépése ekkor az adatok megadása. A következő adatok szükségesek a megrendeléshez: e-mail cím, név, mobil telefonszám, számlázási név és cím, szállítási cím. A megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel Szolgáltató. Az adatok megadása után a „tovább” gombra kattintva léphet tovább a Felhasználó. A következő lépésben a Felhasználónak megfelelő szállítási és fizetési mód kiválasztására van lehetősége.

Ha elkészült Felhasználó a "Tovább" gombot megnyomva megjelenik a Felhasználó megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ezen az oldalon van lehetősége a megjegyzés mezőben üzenetet küldenie a rendelés teljesítésével kapcsolatban.

Ha Felhasználó mindent rendben talál, akkor a "Megrendelés" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését a Vásárlási feltételek elfogadása után.

h) Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a

véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor a "Más fizetési módot választok" gombra kattinthat.

 

4.3 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Ez egy automata email, ami nem azonos a rendelés elfogadásával, megerősítésével. A rendelés visszaigazolását 2 munkanapon belül elküldjük megadott email címre. Visszaigazolásnak minősül minden szállítási határidővel, illetve átvehetőséggel kapcsolatban küldött email üzenet. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

 

4.4 A szerződés létrejötte

 

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés

a) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,

b) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.

rendelet hatálya alá tartozik.

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó által megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével. A Fogyasztóval kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor - a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza távollévők között kötött

szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.

 

4.5 A szerződés iktatása

 

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

 

4.6 Fizetés

 

Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja Felhasználó számára (részben a termék átvételéhez

illeszkedően):

a) készpénzes fizetés az üzletben.

b) bankkártyás fizetés online felületen,

c) banki előreutalás

d) utánvétes fizetés a futárnak vagy az átvételi ponton

 

4.7 Számla

 

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A Szolgáltató a számlát a termék átadásakor bocsátja a

Felhasználó rendelkezésére.

 

4.8 Átvétel

Felhasználó a megrendelt terméket a rendeléskor kiválasztottaknak és Szolgáltató által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően

a) személyesen az üzletben,

b) futárszolgálat (GLS , MPL ) általi szállítással,

veheti át.

 

4.9 Szállítás

 

Szolgáltató részszállítás teljesítését nem vállalja. A Felhasználó a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e.

A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét

tanúsítják.

 

4.9.1 Szállítási költségek

 

A megrendelt termékeket Felhasználó személyesen díjtalanul veheti át az Intó Kereskedelmi Kft üzletében: 6400 Kiskunhalas Széchenyi út 15. A kiszállításban segédkező vállalkozások időközönként változhatnak, ezért a Szolgáltató pontos szállítási költségeiről Felhasználó a „Szállítási költségek" menüpontban tájékozódhat.

 

4.9.2. Szállítási határidő

 

Felhasználó a raktáron nem lévő termékek esetében a várható szállítási időről a rendelés leadása előtt a termék részletes adatlapján tájékozódhat. A  szállítási határidőt minden esetben Szolgáltató

visszaigazolása tartalmazza. Szolgáltató a Felhasználó rendelését, mely raktárkészleten van, a megrendelt termék típusától függően, jellemzően 1, maximum 5 munkanapon belül átadja Felhasználónak (személyes átvétel), vagy a választott futárszolgálatnak. A Szolgáltató a szállítás napjáról e-mailben  előzetesen értesíti Felhasználót. Amennyiben a Szolgáltató által vállalt szállítási határidő nem elfogadható a Felhasználó számára, a megrendelésétől elállhat.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

5. ELÁLLÁSI JOG

 

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára

szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló email - hez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék

visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, csomagolásának, és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.  Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. .Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

5.2 A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek tekintetében:

a) olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható,

a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan raktárkészleten nem tartott árú  esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére importáltunk  , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó

rendelt, és az üzletben eladhatatlan kategóriába tartozik.

 

 

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a készüléket.

 

 

7. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA,

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas Széchenyi út 15.

Telefonszám: +36-30-9382885, +36-77/421-627

E-mail: intofacom@intofacom.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv

másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Email

cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

c) Bírósági eljárás kezdeményezése

 

 

8. ADATVÉDELEM

 

Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás

nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban

ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés

hozzájáruláson, a Felhasználó által megadott adatokon alapul.

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

a) hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,

b) kérni adatainak helyesbítését,

c) a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését

d) tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásai kapcsán az alábbi célból és adatkörben kezel

személyes adatokat:

a) a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet

b) a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

c) a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltató a kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését,

valamint a számlázást követően.

Az Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. §.

 

 

9. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ

MÓDOSÍTÁSA

 

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között módosításra kerül, erről a

Felhasználót a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja.

Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a

szerződéstől elállni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.11.20.